دوره مدیریت کسب و کار در صنعت ساختمان

طرح درس جزئی

طرح درس اصول و مبانی مدیریت

طرح درس عمران

طرح درس حقوق

طرح درس تبلیغات، بازاریابی و برندینگ